Magnetické změkčení vody – pohádka či realita?

Poslední roky jakoby se roztrhl pytel s různými prodejci magnetických změkčovačů vody. Tvrdá voda trápí hodně lidí zejména na chalupách, kde mají vlastní studny či zahradní vrty. Tvrdá voda je ale problémem i v místech, kde je odebírána z běžné vodovodní sítě. Seriózních řešení je na trhu několik. Patří do nich ale i magnetické či elektromagnetické změkčení?

Co je tvrdá voda a jak vzniká

Jak může být vlastně voda tvrdá? Je to přeci jen „voda“, jak si někdo může říct. Tvrdou vodu způsobují minerály, které jsou v ní obsažené. Jedná se zejména o vápník a hořčík, které už tvrdé být mohou. A jak se do vody vlastně dostanou? Více nám asi řekne článek o koloběhu vody na zemi.

Voda v přírodě je v neustálém pohybu. Chvíli je v oceánech, chvíli teče v řekách, někdy je v jezerech či v podzemí a někdy ve formě plynné – v mracích. No a když voda „padá z nebe“ (když prší) a dopadá na zemský povrch, často spadne v místech, kde jsou například právě vápencové skály. Voda jimi protéká a po cestě do podzemních vod často rozpustí mnoho minerálů, které si pak nese s sebou.

Vodní kámen

Vodní kámen je neznámější nepříjemný důsledek pitné vody, se kterým určitě každý již přišel někdy do styku. Jde o to, že se minerály v tvrdé vodě často zpětně vysráží na různých nežádoucích místech, kterými voda protéká. Jedná se o topné spirály, nádobí, vodovodní baterie či potrubí. Vodní kámen se na těchto místech pevně drží v podobě šedobílého povlaku a je těžko odstranitelný. Používá se odírání či chemické odstraňovače.

Principy změkčení

Voda se dá změkčovat více způsoby. Logický postup je odstranění příčiny tvrdosti, nebo-li odstranění minerálů jako jsou vápník a hořčík. Ty se dají z vody například odfiltrovat tzv. reversní osmózou za použití velmi jemnéno filtru či použít již velmi běžnou a 100% fungující metodu iontové výměny. Ale o tom příště.

S magnetama na tvrdou vodu!

Vodní kámen
Vodní kámen

Všichni by všichni chtěli všechno levně nebo ideálně zadarmo. To platí i o změkčovacích zařízeních. Samozřejmě je to lákadlo pro spoustu prodejců, kteří šíří informace typu: magnety vám vodu nejen změkčí, ale odstraní z ní železo, bakterie, řasy a vůbec působí pozitivně na lidské zdraví.

Velkou výhodu zde prodejci mají v tom, že se z části mohou opřít o vědecký základ, který magnetické úpravny skutečně mají. Praxe je ale poněkud jiná. Často pak máte doma u trubek namontovaný magnet a voda je stále tvrdá.

Určitý věděcký výklad účinku je, když už, tak založen pouze na vlivu na vápennaté usazeniny. Vliv na odstranění rzi, bakterií či řas se neprokázal ani v nejmenším. Ale nám o vápenaté usazeniny jde především, tak dále..

Během minulých dvaceti let byla provedena řada studíí a publikováno desítky článků. Výsledné práce jsou však natolik rozporuplné, že jejich souhrn nedává prodejcům velké šance.

Jeden z nejserióznějších pokusů provedla skupina Ronalda Gehra v roce 1995. Avšak ani jejich výsledek nebyl pro případné prodejce žádnou výhrou.  A to i přes fakt, že bylo potvrzeno snížení vápenatých usazenin přímým a jednoznačným působením magnetického pole.

Problém je totiž v tom, že při pokusu bylo použito enormě silné magnetické pole generované jadernou magnetickou rezonancí přesahující sílu 4 Tesla. V použitém roztoku o vysoké koncentraci CaCO3, (vysoce tvrdá voda), poklesla koncentrace disociovaného vápníku o pouhých 10 %.

Běžný výzkum se standartními hodnotami prodávaných zařízení pochopitelně pochopitelně efekt neprokazuje.

Závěrem

Závěr je tedy takový, že vliv magnetického pole na disociované molekuly vápníku skutečně existuje, ale výsledná účinnost zařízení se bude odvíjet i od dalších okolních podmínek jako je třeba teplota vody, materiál potrubí, míra emise atomů železa do roztoku i tvar trubic, kterými proudí voda.

Další věc je, že když už dojde ke změkčení, tak ne formou odstranění vápníku z vody, ale formou přeměny jeho skupenství, které se často v teplé vodě opět vrátí zpět.

Z různých nasbíraných zkušeností, přečtených článků a referencí bychom tedy magnetické změkčení nezavrhli úplně, ale přisoudili mu řekněme 30ti procentní účinnost. Tedy i v případě nižších cen než najdeme u běžných fungujících změkčovačů vody, bychom magnety určitě nepořídili.

Nicméně nikdo není neomylný a tak se na funkčnost magnetů můžete zeptat například jejich prodejců 🙂

 

 

 

Komentáře