Základní kritéria pro výběr čerpadla

Určitě se každému z nás alespoň jednou za život stalo, že musel vybrat vhodné čerpadlo. Mohlo to být čerpadlo na zavlažování zahrádky, čerpadlo k domácí vodárně, čerpadlo na odvodnění sklepa, který se vám přes zimu zatopil nebo čerpadlo k domácí vodárně v rodinném domku. Dnes se podíváme na to jak vybrat vhodné čerpadlo na dodávku vody ze studně nebo vrtu.

Základní kritéria

Než se vrhneme na výpočty, je potřeba se rozhodnout zda nám stačí čerpadlo povrchové (nasávací) nebo budeme vybírat s čerpadel ponorných. Položíme si tři následující otázky:

1.Z jaké hloubky budeme vodu čerpat?

Pokud hloubka studně nebo vrtu nebo ještě lépe řečeno vodního sloupce, který budeme muset vytáhnout na povrch přesahuje 8-9 metrů, volíme raději čerpadlo ponorné, které vodu vytlačuje namísto nasávání. Fyzikální zákony totiž neumožňují běžně čerpat vodu z větší hloubky.

2.Vadí nám případný hluk, který vydává povrchové čerpadlo či vodárna?

Čerpadlo umístěné v domě může vydávat při sepnutí nepříjemný rámus. Pokud nám hluk vadí, volíme raději čerpadlo ponorné, které není umístěno v objektu, nýbrž v čerpané kapalině.

3.Máme v objektu místo na čerpadlo?

Může se stát, že na čerpadlo nebo domácí vodárnu v objektu prostě nemáme dostatek prostoru.

Dopravní výška

Když už víme, že budeme kupovat čerpadlo ponorné, vrhneme se na první potřebnou hodnotu a tou je dopravní výška. Označuje se H, nebo Hmax jako maximální dopravní výška. Často také narážíme na hodnotu výtlak. Výtlak čerpadla znamená do jaké výšky dokáže čerpadlo vodu vytlačit. Hodnoty výtlaku a dopravní výšky u běžných čerpadel podobné. Celková dopravní výška může být větší, protože narozdíl od výtlaku je k ní připočteno ještě to, co čerpadlo nasává. Což může teoreticky být zase těch 8-9 metrů.

Dopravní výška je tedy součtem ponoru čerpadla, převýšení okolního svahu (počítáme i s tím, že chceme vodu např. čerpat ve druhém patře) a délkou vodorovného potrubí.

10 metrů vodorovného potrubí počítáme jako jeden metr výškový!

K hodnotě, která nám vyšla musíme dále připočíst požadovaný tlak na konci potrubí. Musíme brát v potaz, že odběrných míst může být více a mohou být použita současně. Mohlo by se také stát, že nám voda z kohoutku sotva poteče. Běžný tlak ve vodovodním řádu bývá kolem 3,5bar. Tato hodnota odpovídá 35 metrům dopravní výšky.

Také jsou možné nějaké ztráty po cestě jako zahyby v potrubí apod.

Hmax = délka svislého potrubí + délka ležatého potrubí/10 + ztráty + požadovaný tlak (1bar = 10m výšky)

čerpadla
čerpadla

Průtok

Kromě dopravní výšky potřebujeme vědět jaký čerpadlo zvládá průtok. Průtok se většinou značí jako „Q“. Průtok značí kolik vody proteče čerpadlem za jednotku času. Je rozdíl pokud máme v domě jeden kohoutek a pokud máme v domě tři kohoutky, které mohou téct zároveň a k tomu ještě pračku a myčku. Podcenit průtok se v takovém případě nevyplácí.

Pro standartní domácnost postačí aby čerpadlo mělo průtok 2 až 4 m³/hod. Pro zahrádku cca 1,5 m³/hod.

Další parametry pro výběr čerpadla

  • chceme čerpadlo na 230V nebo na 400V
  • voda obsahuje nečistoty >> hledáme kalové čerpadlo, které zvládá i nečistoty
  • pokud máme studnu stačí čerpadlo do studní, pokud máme vrt, použijeme čerpadla do vrtů
  • za zmínku stojí i maximální hloubka ponoru čerpadla

Před čerpadlo je vhodné kvůli zamezení vniku nečistot předřadit filtr obsahující filtrační vložky na vodu.