Jak ušetřit pomocí změny dodavatelů?

aktualizováno
Vzhledem ke  zvyšujícím se cenám plynu a elektřiny za posledních několik let stoupají i náklady na provoz domácností. Zároveň však došlo i k liberalizaci trhu a vzniku nových dodavatelů energie. Rozdíly mezi jednotlivými dodavateli dosahují mnohdy i tisíců korun. Při zvažování změny se ale určitě vyplatí pečlivě prostudovat ceníky jednotlivých firem a ověřit si, zda se změna skutečně vyplatí.

Změna dodavatele plynu nebo elektřiny je mezi českými domácnostmi již poměrně obvyklá záležitost . Jen za rok 2011 změnilo podle údajů operátora trhu s elektřinou (OTE) dodavatele elektřiny přes 370 tisíc domácností a k nové plynařské společnosti přešlo přibližně 360 tisíc domácností.

Dodavatel by měl své klienty vždy plně informovat o cenách. Bohužel se ne vždy tak děje viz ->> dTest

Jak vybrat správného dodavatele

Alternativní dodavatelé ale nejsou všude levní. Vyplatí se počítat. Změna se nejvíc projeví u velkých odběrů, zajímavou úsporu mohou ale pocítit i lidé v bytech.

Vyhledejte faktury a smlouvy

Je potřeba zjistit jakou smlouvu máte sepsanou se současným dodavatelem. Pokud je uzavřena na dobu určitou, musíte změnu načasovat dle termínů ve smlouvě. V dalším kroku vyhledejte vaše vyúčtování, které vám poskytne potřebné údaj, které jsou zapotřebí pro porovnání nabídek od konkurence. Bude se  jednat zejména o spotřeby a distribuční sazby)

Srovnejte náklady u konkrétních dodavatelů

Porovnání nabídek můžete provést několika způsoby. Porovnání cen plynu  můžete provést například na portálu www.zmenadodavatelu.cz, který poskytne nezávislé a komplexní srovnání či se domluvit s obchodním zástupcem, který by měl výpočty provést také individuálně. Poslední možností je projít nabídky dodavatelů ručně, případně využít jejich kalkulaček či ceníků. Je to nejzdlouhavější metoda, ale budete mít alespoň pocit jistoty správnosti údajů.

Nastudujte informace o dodavatelích a konkrétních tarifech

energieJako vždy platí: „ověřuj a prověřuj“. Stanovte si priority a podle nich nového dodavatele hledejte. Někomu může vyhovovat menší společnost s individuálnějším přístupem a někdo může spíše věřit velké korporaci.

Co se týče jednotlivých tarifů, vždy si zjistěte, zda se uzavírají na dobu určitou či neurčitou. Pokud je zde garance ceny, tak zkoumejte, co se pod ní konrétně skrývá.

Pokud chcete využít poradce pro výběr, sdělte mu preference, ať má co nejvíce podkladů pro vyhotovení nabídky.

Finále – podpis smlouvy a přesun k novému dodavateli

Jakmile máte vybráno nového dodavatele, je potřeba vyplnit dokumenty a podepsat smlouvu. Současně (pokud to za vás neudělá prostředník), je nutné dát výpověď stávajícímu dodavateli energií. Výpovědní lhůta běží od prvního dne následujícího měsíce a trvá ve většině případů 3 měsíce.

Před přesným datem změny – než začnete odebírat energie od nové společnosti, dostanete většinou zpět podepsanou smlouvu se závazným datem začátku dodávek, uvítací dopis či informace a rozpis zálohových plateb.

Jaký typ tarifu zvolit?

Existuje několik typů tarifů, které si můžete libovolně navolit. Který je ale nejvhodnější právě pro Vás?

 • Standartní tarif – než dojde případně ke zdražení cen energií, je dodavatel povinen Vám zdražení oznámit a vy pak můžete buď zůstat či přejít k jiné společnosti.
 • Fixovaná cenafixovaná cena elektřiny znamená, že máte záruku nenavýšení ceny energie po celou dobu avšak neznamená to, že nemůže být navýšena cena za její distribuci.
 • Flexibilní cena – ceníky produktů se mění v závislosti na hodnotě, za kterou se elektřina dodavatelem koupí na Energetické burze Praha.
 • Flexibilní cena + fixace – nezdražování elektřiny  po určitou a sjednanou dobu, nejméně však na jeden rok.

Další možnosti úspor v domácnosti

Přejít k jinému dodavateli energií může pro domácnost znamenat tisícové úspory. Není to však jediné místo, kde je vhodné šetřit. Existuje mnoho možností jak ušetřit na energiích i na jiných výdajích v domácnosti.

Rady k úsporám

 • Jedete na dovolenou? Vypněte spotřebiče.
 • Nakupujte přes slevové servery.
 • Vyhledávejte slevy a akce.
 • Předělejte své benzínové auto na plyn.
 • Zvolte správnou izolaci do podlahy.
 • Přestaňte kouřit.
 • Omezte restaurace.
 • Omezte dlouhé koupání.