Voda

Nejčastější bakterie ve vodě

Mezi bakterie, které jsou v pitné vodě nalézány nejčastěji patří legionella a nejznámější zástupce koliformních…