Jak na dezinfekci studniční vody

V případě, kdy došlo na pozemku k povodni či byly ve studni provedeny nějaké úpravy nebo voda z ní čerpaná nevyhovuje mikrobiologickým normám, je na místě její dezinfekce. Znečištěná voda totiž vážně ohrožuje zdraví spotřebitelů. Dezinfikovat se musí i studna, jejíž voda je používaná pouze k zalévání zahrady nebo je-li studna uvedena do chodu po delším časovém období.

bakterie
bakterie

Jak často studnu dezinfikovat

Studnu se doporučuje dezinfikovat jednou za tři roky. Následuje-li ošetření vody po povodních, je nutné čekat až opadne povodňová vlna. O četnosti dezinfekce rozhoduje i hloubka, druh studny a frekvence používání. Také je nutné zjistit kolik vody studna obsahuje. Objem vody ve studni se vypočítá dle vzorce V = v . π . r2. V představuje výšku vodní hladiny, π hodnotu 3,14 a r poloměr studny na druhou.

Přípravky k dezinfekci

V případě každé studny je základem vyčerpání veškeré vody, očištění stěn a odstranění vrstvy kalu kalovým čerpadlem. Vlastní dezinfekce se provádí Savem, Sagenem nebo Chloraminem B. Zmíněné přípravky prodává každá drogerie. Používají se zředěné roztoky látek.

Nejčastější je dezinfekce Savem. Savo se rozmíchá zvlášť a nalije se do studny. Doporučuje se přibližně 15 ml Sava na jeden krychlový metr vody. Po zhruba hodině působení je voda dezinfikovaná a Savo rozložené. Sagen je oproti Savu účinnější (aktivní látkou je stříbro), ale manipulace s prostředkem je složitější, neboť se dodává v prášku. Dávka potřebná k dezinfekci je asi 10 g přípravku na jeden krychlový metr vody. Voda ošetřená Sagenem se nesmí používat minimálně dva dny a není vhodná pro kojence. Chloramin B se hodí zejména na ošetření stěn studny. Pro plynulejší dávkování doporučujeme využít automatického dávkování chemikáliií.

Studna
Studna

Kopanou studnu lze dezinfikovat svépomocí, avšak na dezinfekci vrtané studny je lepší přizvat odborníky. Ti mají k dispozici speciální techniku, například kamery, jimiž prohlédnou vnitřek studny.

Alternativní metody dezinfekce

Méně se k dezinfekci používají přípravky na bázi ozonu nebo peroxidu vodíku. Řešení představují i UV lampy instalované mimo studnu do vodovodního potrubí, které zaručí spolehlivou dezinfekci vody beze změny její chuti a zápachu. Stejně poslouží i metoda ultrafiltrace vody.

Další úpravy studny

Součástí sanace studny by měla být oprava elektroinstalace, sacího potrubí s košem, převinutí elektromotoru a dezinfekce veškerých rozvodů. Nutné je také ošetření veškerých spárů a jejich zatření tmelem. Zásah zahrnuje i úpravu okolí studny Při procesu dezinfekce vody je také nutné myslet i na zdraví toho, kdo dezinfekci provádí a používat řádné ochranné pomůcky. Po dvou až třech týdnech by měl následovat odběr vzorků k analýze. Postačí kráceny rozbor vody.