Nejčastější bakterie ve vodě

Mezi bakterie, které jsou v pitné vodě nalézány nejčastěji patří legionella a nejznámější zástupce koliformních bakterií Escherichia coli. Ve vodě se ovšem vyskytuje také celá škála dalších bakterií například enterokoky nebo bakterie clostridium, která je jednou z nejčastějších příčin otravy z jídla. Riziko bakteriálního znečištění vody hrozí hlavně u studní nacházející se blízko hnojišť, neuzavřených septiků či polí.

Bakterie
Bakterie

Legionella

Bakterií patřící k rodu legionella bylo zatím popsáno asi 60, nejčastějším původcem potíží je bakterie s názvem legionella pneumophila. Jedná se o velmi rozšířenou bakterii běžně se vyskytující ve vodě v množství, které není pro člověka nebezpečné. Problém ovšem nastává při vyšších teplotách (kolem 32°C–42°C), kdy začne docházet k intenzivnímu množení bakterií. legionella nijak neovlivňuje chuť vody ani se neprojevuje zápachem, požití kontaminované vody nevyvolá žádné zdravotní potíže. Problém nastává při vdechnutí bakterie, která se tak dostane do plic a vyvolá tzv. legionářskou nemoc nebo její mírnější formu Pontiatickou horečku.

Nejrizikovější činností, při které nejčastěji dochází k vdechnutí legionelly je sprchování, aerosol ale vzniká i při napouštění vany nebo vaření. Nemoc se projevuje jako běžné onemocnění dýchacích cest a pokud není včas a správně léčena, může být i smrtelná. Poprvé byla popsána v roce 1976, kdy na srazu legionářů konaném ve floridském hotelu onemocnělo přes 200 lidí vinnou znečištěné klimatizace, ve které se Legionella přemnožila. Právě po legionářích dostala také bakterie a nemoc název.

legionellám se dobře daří v prostředí, kde je nízká cirkulace vody, vyskytují se tu biofilmy, úsady vodního kamene, rez a zbytky instalatérských materiálů jako například gumové těsnění. Optimální teplota pro růst a rozmnožování legionell je 20°C až 45 °C. Při teplotách nižších než 20°C se bakterie sice nemnoží, ale nízké teploty ji nezničí. Bakterie se pouze dostane do stavu jakési hibernace, a pokud dojde ke zvýšení teploty začne se opět množit.

V domácnostech se legionella nejčastěji odstraňuje automatickým přehřátím bojleru. Bakterie totiž nepřežije teploty vyšší než 80°C. Tam kde je toto řešení neekonomické nebo obtížně proveditelné se nejčastěji využívá oxid chloričitý (ClO2). Ten oproti jiným používaným metodám chemické dezinfekce dokáže účinně odstranit i biofilmy a úsady.

Koliformní bakterie

Koliformní bakterie jsou důležitou součástí střevní mikroflóry savců včetně člověka, vyskytují se mezi nimi ale i patogenní kmeny, které způsobují průjmy a zvracení. Do studní se nejčastěji dostávají z nedostatečně zabezpečených septiků či kanalizací nebo z polí splachem močůvky či hnoje. Ve vodě se také ale objeví třeba v případě, že vám do studny napadalo listí či jiný organický materiál a začne docházet k jeho tlení.

Koliformní bakterie
Koliformní bakterie

Nejběžnější zástupce této skupiny, bakterie Escherichia coli je považována za spolehlivý indikátor fekálního znečištění. To se stanovuje právě na základě stanovení obsahu této bakterie. Stejně jako v případě Legionell, platí že takto znečištěná voda by neměla být používána ani ke koupání, a dokonce ani k zalévání zeleniny, protože bakterie se mohou do plodin dostat.

Co se týče odstranění koliformních bakterií z vody nejčastěji se používá chemická dezinfekce nebo dezinfekce UV lampou. Při chemickém způsobu se nejčastěji používají sloučeniny chloru. Oproti dezinfekci UV lampou má metoda výhodu v tom, že likviduje i úsady, zatímco při použití UV lampy jsou odstraněny jen ty bakterie, které lampou protečou. Velmi účinnou metodou odstranění koliformních bakterií je také reverzní osmóza.