Vysoká spotřeba vody? Příčinou může být vadné potrubí i vodoměr

V roce 2019 činila průměrná spotřeba vody na obyvatele 90,6 litru za den, což je o 1,4 litru více než v roce předchozím. Spotřeba českých domácností průběžně stoupá od roku 2014 a oproti roku 1989 je větší dokonce o 10,2 litru. Největší spotřeba pak připadá na Prahu – před dvěma lety bylo v metropoli evidováno 113 litrů na osobu. Opačný extrém připadl na Zlínský kraj se 78,8 litry na osobu. A co vaše spotřeba? Je tabulková, nebo se z neznámého důvodu vychyluje do vysokých čísel?

Pokud se vám spotřeba vody vaší domácnosti jeví jako příliš vysoká a nejste si vědomi toho, že byste se nějaký způsobem zasloužili o větší odběr, začněte pátrat po příčině. V čem může být zakopaný pes?

Protékající záchod je drahý problém

Instalatéři Liberec z řemeslnického cechu EKOMPLEX upozorňují, že mezi nejčastější příčiny zvýšené spotřeby vody patří protékající toaleta. Vzhledem k tomu, že za minutu nádržkou proteče i litr vody, není na co čekat. Okamžitě uzavřete ventil a pusťte se do opravy (případně zavolejte instalatéra, ale i tak před tím zastavte vodu). Jinak vaší mísou měsíčně zbytečně proteče voda za tisíce korun.

Do spotřeby se samozřejmě mohou projevit také kapající kohoutky, ovšem v mnohem menší míře než protékající WC. Ale co když se kohoutky jeví v naprostém pořádku a záchod funguje, jak má? Na vině může být děravá nebo špatně těsnící vodoinstalace. Zkontrolujte proto vizuálně stěny, za kterými vedou trubky a v případě vlhčího místa zpozorněte.

Chyba může být i ve vodoměru

Poslední možností je vadný vodoměr. Nedivte se, jak každé jiné mechanické zařízení se i měřič průtočného objemu vody může porouchat a ukazovat nesprávnou hodnotu. Nechte proto vodoměr podrobit revizi a v případě potřeby opravit.