Úprava vody v domácnosti

Úprava vody v domácnosti je čím dál tím více poptávaným artiklem. Kvalita vody tekoucí z vodovodu je často bohužel mnohem horší, než by člověk čekal a i když nemusí hned být zdravotně nezávadná, často má třeba jen nepříjemnou pachuť. To často způsobuje větší obsah železa, který je někdy zapříčiněn zastaralým potrubím, kterým je voda přiváděna. Kromě toho bývá voda často tvrdá, což může mít za následek další nepříjemnosti včetně suché pokožky. 

Problémem může být především pro kojence, kteří se vodě koupají a někdy ji i pijí. Největší zájem je tedy o změkčení vody, které je v dnešní době stále dostupnější i pro běžné lidi. Změkčit vodu si můžete v bytě i na chalupě.

Druhy změkčení vody

Tvrdou vodou se rozumí voda s vysokým obsahem minerálů, které jsou v ní rozpuštěné. Čím větší množství jich je, tím je voda tvrdší. Jedná se zejména o ionty vápníku a ionty sodíku. Pro změkčení vody je možné využít několik metod a různá zařízení.  Existují magnetické úpravny nebo úpravny vody galvanické, které dokáží změnit skupenství minerálů ve vodě. Dojde ale jen k tomu, že látky jsou rozmělněny na menší kusy, které se méně usazují. Navíc v teplé vodě se opět spojí do větších kusů a opět páchají neplechu na domácích spotřebičích.

Trvalé a definitivní změkčení

Řešení pro trvalé změkčení tvrdé vody jsou vlastně jen dvě:

Destilace

Při procesu destilace dochází k odebrání všech minerálních látek z vody. Používají se různé metody, např. odpařování, které se buď provádí rychle nebo pomalu (na slunci). S trochou nadsázky lze říci, že i déšť je voda destilovaná neboli zbavená minerálů, protože vznikla odpařováním z vodních toků. Ve skutečnosti tomu ale tak úplně není, jelikož při návratu na zem prochází ovzduším a opět nabírá různé látky z ovzduší. Minimálně prach.
Nicméně destilovaná voda není vhodná pro konzumaci! Protože neobsahuje žádné minerální látky, má je po požití z lidského organismu naopak tendenci odvádět. Destilovaná voda je vhodná pro technické a průmyslové účely.

Iontová výměna

Při procesu iontové výměny dochází k nahrazení iontů vápníku a sodíku (důvod tvrdé vody) za ionty sodíku, které jsou nezávadné. Změkčení vody iontovou výměnou se provádí většinou pomocí nějakého filtru naplněného vhodnou filtrační látkou, která absorbuje vápník a hořčík a dodává odpovídající množství sodíku. Filtrační směs pro iontovou výměnu je postupně sycena vápníkem a hořčíkem v závislosti na tvrdosti a množství upravované vody. Proto je jednou za čas nutné směs takzvaně regenerovat. To se provádí roztokem soli NaCI. Vápník a mangan je pak oddělen od materiálu a vyplaven ven. Nejpoužívanější je tabletovaná regenerační sůl.

Úpravny vody se zapojují na vstup vody do bytu nebo chalupy tak, že se přeruší stávající přívod vody a úpravna je napojena na potrubí. Úpravny tvrdé vody lze většinou nastavit na požadovanou tvrdost.

Naše tipy

 

 

 

6 thoughts on “Úprava vody v domácnosti

Komentáře