Jak na bakterie Legionella

Legionela, (Legionella Pneumophylis) může způsobit vážné onemocnění, v krajním případě i smrt. Nemoc se projevuje velmi podobnými příznaky, jako zápal plic.Pro většinu lidí nepředstavuje Legionella vážnější nebezpečí. Jiná situace je ovšem u lidí se sníženou imunitou. Rizikové jsou zejména skupiny starších občanů, malých dětí, a zejména senioři oslabení nějakou vážnější nemocí, nebo lidé v pooperačním stavu.

Má-li člověk oslabený imunitní systém, může dojít po vniku bakterie Legionela do organismu k rychlému rozvoji zánětu plic

Kde se lze bakterií Legionella nakazit?

Typickými místy nákazy jsou umývárny, koupelny a bazény v nemocnicích, hotelích, ale i například v domácnostech. Zejména domácnosti s dálkovým ohřevem teplé užitkové vody. Zdrojem nákazy je ve většině případů právě teplá voda.  Nebezpečím pro oslabeného člověka je vdechnutí aerosolu kontaminované vody např. při sprchování.

Legionella je bakterie, která žije a množí se ve vodním prostředí při teplotách 25 – 50oC. Obvykle žije v částech potrubí, kde voda dostatečně neproudí, ve slepých ramenech pod úsadami na stěnách potrubí, boilerů a zásobníků teplé vody.

 Způsoby likvidace bakterie Legionella v teplovodních okruzích

Opatření proti množení baktérií typu Legionella ve vodovodních systémech lze rozdělit na preventivní a represivní.

Preventivní opatření:

 • Hydraulicky vyvážený teplovodní systém – je zapotřebí zajistit, aby voda v celém teplovodním okruhu co nejlépe cirkulovala. To znamená, že voda by měla cirkulovat ve všech větvích přibližně stejnou rychlostí, okolo 1m/s.
 • Teplota v celém teplovodním systému by se měla pohybovat v rozmezí 55 – 50°C.  Vyšší teplota by byla z hlediska prevence mnohem lepší, ideálně 75°C a výše. Tuto teplotu již Legionela není schopna přežít. Tak vysokou teplotu v teplovodním okruhu však nepovoluje příslušná norma. Maximální teplota na výtoku z kohoutku je stanovena normou na 55°C.
 • Výtokové armatury ve vzdálenosti max. 1,5 až3 metryod stoupačky
 • Dostatečná tepelná izolace potrubí studené vody proti oteplení a to zejména tehdy, je-li vedeno souběžně s potrubím TUV nebo umístěno v blízkosti zdroje tepla
 • Dostatečná tepelná izolace potrubí TUV proti ochlazení a sálání tepla směrem k potrubí studené vody
 • Vyloučení tzv. mrtvých koutů potrubí.
 • Pravidelné čištění různých sítových a vložkových filtrů, např. před vodoměry, čerpadly, apod.
 • Instalace kompaktní elektrolytickě úpravny teplé užitkové vody, typ EuroClean KEUV-TV, která snižuje nebezpečí výskytu a množení baktérií Legionella Pneumophylis následujícími způsoby:
 •  Uvádí vodu do tzv. vápeno-uhličitanové rovnováhy, čímž zamezuje tvorbě úsad
 • Starší úsady na vnitřních stěnách potrubí a zásobníků postupně rozpouští
 • Odstraňuje z vody veškeré železo i koloidní nerozpuštěné látky, které způsobují zvýšený zákal a barvu vody
 • Vlivem elektrolytické oxidace ve vodě přítomných chloridů na volný chlor dodatečně vodu desinfikuje
 • Vlivem elektrolytické oxidace ve vodě přítomného volného chloru až na chlordioxid (ClO2) desinfikuje dodatečně vodu chemikálií, která narušuje buněčnou strukturu bakterií a tím násobí desinfekci chlorem

Možná represivní opatření:

Tato metoda není vhodná, protože pro vyhubení bakterie Legionella jsou nutné vysoké koncentrace chloru. Voda s tak vysokým obsahem chloru je vysoce agresivní a korozivní, nemluvě o nutnosti zajistit, aby vždy po dobu dezinfekce nemohl nikdo přijít do styku s takovou vodou.

 • Periodické přehřívání TUV na teplotu 70 – 80oC

Toto je hojně používaná metoda, ovšem s krátkodobými výsledky a obecně nevhodná z následujících důvodů

 • Periodická desinfekce potrubí TUV dávkováním chlordioxidu (ClO2), vyráběného na místě z příslušných chemi
 • Periodické chemické čištění a desinfekce perlátorů a sprchových hlavic u uživatelů
 • Instalace úpravny teplé užitkové vody

Pro kontrolu výskytu Legionelly je třeba v cca 3-měsíčních intervalech odebírat vzorky vody a to nejméně vstup studené vody do VS, výstup TUV z VS a vratná cirkulační voda do VS.

Analýzu provádí místně příslušná hygienická laboratoř, která zapůjčí též vzorkovnice pro odběr vzorků.

 

Komentáře