Dům a stavba > Dům a bydlení > Plánujete vlastní studnu nebo vrt? Co byste měli vědět.

Plánujete vlastní studnu nebo vrt? Co byste měli vědět.

Stavba studny

Chystáte se na studnu či vlastní vrt nebo už dokonce máte vykopáno a přemýšlíte nad vlastní kvalitou vody? V České republice je téměř 10 % obyvatel zásobováno vodou z domovních či veřejných studní, vedle toho mnoho lidí využívá vodu ze studní na chatách a chalupách.

Mít vlastní studnu je výhoda: voda je vždy čerstvá a nemusí se za ni platit. Má to však také svá „ale“. Není-li o studnu pečováno, nemusí být levným zdrojem dobré vody, ale zdrojem starostí a zdravotního rizika.

Dnes v době různých odpadních vod továren, chemií používaných v zemědělství, ale klidně i následky eroze pravděpodobně ani naše studna neunikne kontaminaci. Podle studií dokonce téměř 90 % studní nevyhovuje požadavkům ČSN 75 7111 na pitnou vodu, a to alespoň v jednom ukazateli. Naštěstí o možném zdravotním riziku můžeme hovořit “nanejvýš” u 60-70 % studní.

Čím začít?

Jako první je nutné udělat Hydrogeologický průzkum. Ten zahrnuje nalezení zdroje vody, průzkumný vrt, hloubení a vyhodnocení průzkumného díla a závěrečnou zprávu.
Rozbor vzorků z průzkumného vrtu nám ukáže kvalitu vody a nasměruje nás kam dál. Bohužel většinou nemáme tak obrovskou zahradu, že můžeme studnu či vrt přesunout o kilometr dál za lepší vodou a tak nemáme na výběr a stavíme i s vědomím, že bude zapotřebí vodu upravit.

Pokud jsme měli na začátku vodu v pořádku a při průběžné kontrole se ukázaly některé hodnoty špatné, neházejte filntu do žita, může se jednat o jednorázové znečištění.

Časté příčiny znečištění studní

Než začneme řešit samotnou úpravu vody, zaměřme se na možné příčiny kontaminace. Třeba budeme mít štěstí a naše znečištění bude je jednorázovou příčinu, kterou odstraníme asanací.

  • u studně není dodržena ochranná vzdálenost od zdrojů možného znečištění (zemědělství, žumpy, jímky, apod.)
  • studna má nevhodný kryt, není vodotěsný plášť nebo je nevhodně úpraveno okolí (tzn. že do studně prosakuje povrchová voda).
  • nevyhovující čerpací zařízení
  • studny se pravidelně nekontrolují. Neprovádí se zdravotní zabezpečení vody a zanedbává se údržba

Samotná úprava vody

Štěstí mít perfektní vodu má málo kdo a tak k nutnosti alespoň nějaké úpravy vody většinou stejně dojdeme. Snad jen pokud máte srub na samotě vysoko v horách..

Nejčastější příčiny kontaminace vody v ČR

Úplně nejběžnější příčinou kontaminace vody u nás jsou dusičňany, které mohou být značným nebezpečím zejména pro kojence. Jejich zdrojem je nadměrné nebo nesprávné používání hnojiva úniky odpadních vod ze žump, septiků a hnojišť. Vodu však mohou znečistit i stovky různých člověkem vyrobených a používaných toxických látek typu pesticidů, rozpouštědel, tekutých paliv apod.
Časté jsou též nežádoucí látky přírodního původu, které se mohou místy do vody dostat z geologického podloží. Někdy jdou poznat na pohled díky zabarvení vody – železo a mangan.

Dalším známým problémem je přemíra vápníku a hořčíku, což se projevuje bělavými usazeninami na stěnách varných nádob a zanášením potrubí. Problém známý jako tvrdá voda.

Tvrdá voda

Tvrdá voda je voda s vysokým obsahem minerálů, nejčastěji ionty vápníku (Ca2+) a hořčíku (Mg2+). Jednoduchý testem tvrdosti může být mýdlo vložené pod vodu. Čím méně pění, tím je voda tvrdší. Vhodnější je samozřejmě rozbor.
Tvrdá voda a následně vzniklý vodní kámen zanáší spotřebiče, potrubí, snižuje jejich účinnost a ve finále nás může stát nemalé peníze.

Jak vodu upravit?

Pokud nás trápí především tvrdost, použijte některý ze změkovačů vody. Pokud rozbor ukáže vyšší i jiné hodnoty, pro potřeby rodinného domku či chalupy naprosto postačí univerzální změkčovač do 30ti tisíc kč.

Existují multifunkční úpravny vody se širokým záběrem filtrovaných látek, poměrně efektivně řešící nejtypičtější problémy s kvalitou vody.

Ty jsou:

  • tvrdá voda
  • železo, mangan
  • amoniak
  • organické nečistoty
  • zápach

Pro výběr správné úpravny vody vždy kontaktujte odborníka nebo specializovaný obchod.

 

 

Komentář

You must be přihlášen jako k psaní komentářů.

 
Designed by Conservatories