Plánujete vlastní studnu nebo vrt? Co byste měli vědět.

Chystáte se na studnu či vlastní vrt nebo už dokonce máte vykopáno a přemýšlíte nad vlastní kvalitou vody? V České republice je téměř 10 % obyvatel zásobováno vodou z domovních či veřejných studní, vedle toho mnoho lidí využívá vodu ze studní na chatách a chalupách.

Mít vlastní studnu je výhoda: voda je vždy čerstvá a nemusí se za ni platit. Má to však také svá „ale“. Není-li o studnu pečováno, nemusí být levným zdrojem dobré vody, ale zdrojem starostí a zdravotního rizika.

Dnes v době různých odpadních vod továren, chemií používaných v zemědělství, ale klidně i následky eroze pravděpodobně ani naše studna neunikne kontaminaci. Podle studií dokonce téměř 90 % studní nevyhovuje požadavkům ČSN 75 7111 na pitnou vodu, a to alespoň v jednom ukazateli. Naštěstí o možném zdravotním riziku můžeme hovořit “nanejvýš” u 60-70 % studní.

Čím začít?

Jako první je nutné udělat Hydrogeologický průzkum. Ten zahrnuje nalezení zdroje vody, průzkumný vrt, hloubení a vyhodnocení průzkumného díla a závěrečnou zprávu.
Rozbor vzorků z průzkumného vrtu nám ukáže kvalitu vody a nasměruje nás kam dál. Bohužel většinou nemáme tak obrovskou zahradu, že můžeme studnu či vrt přesunout o kilometr dál za lepší vodou a tak nemáme na výběr a stavíme i s vědomím, že bude zapotřebí vodu upravit.

Pokud jsme měli na začátku vodu v pořádku a při průběžné kontrole se ukázaly některé hodnoty špatné, neházejte filntu do žita, může se jednat o jednorázové znečištění.

Časté příčiny znečištění studní

Než začneme řešit samotnou úpravu vody, zaměřme se na možné příčiny kontaminace. Třeba budeme mít štěstí a naše znečištění bude je jednorázovou příčinu, kterou odstraníme asanací.

  • u studně není dodržena ochranná vzdálenost od zdrojů možného znečištění (zemědělství, žumpy, jímky, apod.)
  • studna má nevhodný kryt, není vodotěsný plášť nebo je nevhodně úpraveno okolí (tzn. že do studně prosakuje povrchová voda).
  • nevyhovující čerpací zařízení
  • studny se pravidelně nekontrolují. Neprovádí se zdravotní zabezpečení vody a zanedbává se údržba

Samotná úprava vody

Štěstí mít perfektní vodu má málo kdo a tak k nutnosti alespoň nějaké úpravy vody většinou stejně dojdeme. Snad jen pokud máte srub na samotě vysoko v horách..

Nejčastější příčiny kontaminace vody v ČR

Úplně nejběžnější příčinou kontaminace vody u nás jsou dusičňany, které mohou být značným nebezpečím zejména pro kojence. Jejich zdrojem je nadměrné nebo nesprávné používání hnojiva úniky odpadních vod ze žump, septiků a hnojišť. Vodu však mohou znečistit i stovky různých člověkem vyrobených a používaných toxických látek typu pesticidů, rozpouštědel, tekutých paliv apod.
Časté jsou též nežádoucí látky přírodního původu, které se mohou místy do vody dostat z geologického podloží. Někdy jdou poznat na pohled díky zabarvení vody – železo a mangan.

Dalším známým problémem je přemíra vápníku a hořčíku, což se projevuje bělavými usazeninami na stěnách varných nádob a zanášením potrubí. Problém známý jako tvrdá voda.

Tvrdá voda

Tvrdá voda je voda s vysokým obsahem minerálů, nejčastěji ionty vápníku (Ca2+) a hořčíku (Mg2+). Jednoduchý testem tvrdosti může být mýdlo vložené pod vodu. Čím méně pění, tím je voda tvrdší. Vhodnější je samozřejmě rozbor.
Tvrdá voda a následně vzniklý vodní kámen zanáší spotřebiče, potrubí, snižuje jejich účinnost a ve finále nás může stát nemalé peníze.

Jak vodu upravit?

Pokud nás trápí především tvrdost, použijte některý ze změkovačů vody. Pokud rozbor ukáže vyšší i jiné hodnoty, pro potřeby rodinného domku či chalupy naprosto postačí univerzální změkčovač do 30ti tisíc kč.

Existují multifunkční úpravny vody se širokým záběrem filtrovaných látek, poměrně efektivně řešící nejtypičtější problémy s kvalitou vody.

Ty jsou:

  • tvrdá voda
  • železo, mangan
  • amoniak
  • organické nečistoty
  • zápach

Pro výběr správné úpravny vody vždy kontaktujte odborníka nebo specializovaný obchod.

 

 

Komentáře