Kontrola komínu po zimě

Zima se letos nechtěla vzdát a opakované výkyvy teplot potrápily nejednu duši. Letošní topná sezóna ale naštěstí již pomalu končí a pro plynové kotle, krby, elektrické ohřívače a radiátory nastává zasloužený čas odpočinku. Naopak pro nás, majitelé domků a domů je ideální doba pro kontrolu celé otopné soustavy. Revize komínů je stejně povinná a pokud začnete nyní, zbyde dostatek času na odstranění případných poškození. Čekat do příští zimy se nemusí vyplatit.

Podstatnou součástí otopné soustavy je  komín. A to z hlediska bezpečnosti i z hlediska vytváření pěkné atmosféry nebo změny používaného paliva. Během zimy je komín velmi namáhanou konstrukcí a tak je vhodné mu i po zimě věnovat kvalitní péči. Vyhnete se tak případnému špatnému tahu nebo i jeho nefunkčnosti na začátku topné sezóny.

Průběžná péče

Tři nejčastější příčiny poruch starších komínů jsou spaliny, povětrnostní podmínky a pohyb domu. Na komínové těleso působí sníh, déšť, vítr a tím nastává pozvolný rozpad komínové kontrukce vyčnívající nad střechu domu. Materiál komínu koroduje, snižuje se bezpečnost střechy a dokonce může vzniknout nebezpečí požáru. Moderní komín by měl dnes být odolný proti dešťovým kyselinám, páře a dehtovým sloučeninám, které vznikají při spalování.

Komíny je po zimě potřeba pořádně zkontrolovat a vyčistit. Čištění by se mělo provádět nejen vzhledem k vlastní bezpečnosti, ale i kvůli dodržení předpisů. Dle vyhlášky by se měly komíny, které jsou připojené na spotřebiče na tuhá paliva s tepelným výkonem do 50kW kontrolovat každé čtyři měsíce. Komíny na plynná paliva a komíny s vložkou – každých 12 měsíců.

Co obnáší kontrola

Výsledek každoroční kontroly je podrobná zpráva, v níž se uvádějí podrobné informace o komínu, spalinových cestách, konstrukci domu a provedených či odložených opravách. Kontrolu provádí speciální technik.

Je potřeba ověřit vše od spotřebiče až po místo, kde komín vyústí. Kontrole neuniknou ani těsnost všech spojů a napojení dvířek.

Zprávu o kontrole získá nejen majitel objektu, ale jeho kopii by si měl uschovat i kominík. U kominíka si ji pak můžete zpětně vyžádat, kdyby třeba dům shořel. Kominík má pak plnou zodpovědnost za stav komínu.

Čištění komínu

Čištění komínů znamená mechanické zprůchodnění komínového průduchu, dále ostranění sazí a usazenin tak, aby byl komín opět plně průchodný. Cena čištění komínu je kolem 500kč. Samozřejmě záleží na konkrétní firmě. V případě složitějších systémů, kde je nutné použít pro kontrolu například kamery, se může cena vyšplhat až na dvojnásobek.

Do ceny se promítne i doprava, takže je nejlepší domluvit se se sousedy a kontrolu provést u více komínů zároveň. Prohlídka komína trvá zhruba hodinu, samotné čištění deset minut bez vybírání sazí.

Kdy nejste povinni provádět kontrolu komínu

Povinné kontrole nepodléhají vafky odvětrávané fasádou. Kontrola se dále nevztahuje ani na nepoužívané komíny. Musí však být chráněné proti dešti a označené tak, aby bylo jasné, že nejsou v provozu.

 

 

 

 

 

Komentáře