Doba sněhových vánic a vichřic přichází, máte kvalitně pojištěný dům?

Když se mluví o ochraně majetku, často se poukazuje na vloupání a krádeže, méně se zmiňují přírodní živly, které ale naopak řádí mnohem častěji. Jejich doba přichází zejména v zimě, kdy hrozí sněhové kalamity a rodinný dům mohou poškodit nebezpečné větry a vichřice. Zásadní je nemovitost zabezpečit tak, aby nedošlo ke škodám na majetku nebo ke zranění osob. Dalším nezbytným krokem je sjednání kvalitního pojištění, které při nenadálých událostech pokryje případné škody.

Nejen zloději

Krádeže a loupeže se řeší mezi vlastníky nemovitostí nejvíce, přesto ale větší škody podle statistik pojišťoven způsobují požáry, povodně, vítr nebo vichřice. V Česku navíc máme neblahé zkušenosti rovněž s tornádem, které udeřilo v nedávné minulosti na jižní Moravě. Pojištění rodinného domu je proto naprostou nezbytností a jeho sjednání největší prioritou. Nejdůležitější jsou základní a katastrofická pojistná rizika, ale každý jistě ocení i pojištění elektroniky bez limitu, rozbití skla z jakékoli příčiny nebo zkrat na elektromotorech.

Včetně pojištění odpovědnosti

Při sjednávání majetkového pojištění se doporučuje uzavřít rovněž pojištění občanské odpovědnosti. Naštěstí je tato pojistka součástí produktu Bezpečný domov PLUS a vztahuje se na všechny členy domácnosti. Už tedy nehrozí placení škod za vodovodní havárii z vlastních zdrojů nebo placení účtu za léčbu sraženého lyžaře na sjezdovce. Sjednané pojištění má mezinárodní platnost, což je velmi praktické při cestách na dovolenou.

Přečíst, podepsat a zaplatit

Před uzavřením pojistné smlouvy je třeba překontrolovat veškeré zadané údaje, samozřejmostí je přečtení smlouvy s informacemi o výši plnění a spoluúčasti, současně všeobecných pojistných podmínek, ve kterých jsou stanovené veškeré výjimky plnění. Po odsouhlasení se smlouva tímto způsobem uzavře, podepíše, a nabývá platnosti po zaplacení částky, protože první pojistné je splatné prvním dnem pojistného období.