Čím topit?

Topíte stále uhlím nebo dřevem? Doby kdy dřevo a uhlí byly hlavními možnostmi jak si doma zatopit jsou již pryč. Dnes jsou možnosti jinde a není problém využít i alternativní metody vytápění. Ideální je vybrat druh topení podle toho, co je v okolí dostupné nebo kde se nacházíte. Také záleží např. kolik lidí v domu bydlí a čemu dávají přednost. Jaké jsou druhy nebo možnosti vytápění jsme pospali níže.

Zemní plyn

Zemní plyn je stále jedna z vedoucích variant pro vytápění. Cenově je poměrně příznivá, stejně nebo jen o kousek pozadu za elektřinou. Zemní plyn je poměrně snadno rozveditelný a výhřev topidel se ovládá lehce. Vytápěcí plynová zařízení jsou složitější než elektrická a to hlavně z bezpečnostních důvodů.

Elektřina

Elektřinou topí dnes již více než polovina všech lidí. Důvod je jednoduchý: topit elektřinou zvládne i nemluvně. Topidla mohou být klidně menší, je tu snadná regulace výkonu a nevznikají žádné splodiny, takže topení elektřinou je i bezpečnější než například plyn. Další výhodou je, že elektřina je dnes dostupná téměř všude. Jestliže elektřinu ale používáte k vytápění nebo třeba k ohřívání vody v bojleru, určitě si dojednejte u svého poskytovatele tzv.dvojtarifní sazbu, kdy část dne odebíráte elektřinu za cenu nižší a část dne za cenu vyšší. To vám dokáže ušetřit nemalé peníze.

Uhlí

V minulosti bylo uhlí nejvyužívanějším palivem. Hlavní nevýhodou je ale poměrně malá účinnost tohoto druhu vytápění. Déle je zde také poměrně náročná obsluha a v neposlední řadě se hlásí o slovo i ekologie. Topení uhlím silně zněčisťuje okolí karcinogeními látkami a oxidem siřičitým. Nebýt moderních automatických kotlů na uhlí, které zvýšili účinnost spalování, tak by tento druh topení nejspíše pomalu vymizel.

Teplo dodávané dálkově

Druh vytápění, který se preferuje především ve městech ať už větších nebo i menších. Kromě měst se ale objevují kotelny na štěpku nebo teplo dodávané z bioplynových stanic v menších městech nebo na vesnicích. Výhody jsou vcelku velký komfort a poměrně malé náklady na pořízení. Někdy ale platíte vyšší cenu za dodané teplo.

Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo je moderní zařízení, které umožňuje čerpat teplo z jednoho místa na místo druhé. Mají relativně omezený výkon, pokud je hlavní prioritou jejich ekonomičnost. Naštěstí díky moderním materiálům, které se používají při nízkoenergetických stavbách, začínají být čím dál tím rozšířenější. Vzhledem ke stoupajícím cenám jiných zdrojů tepla, je o tepelná čerpadla čím dál tím větší zájem. Dnes je tepelným čerpadlem vybavena takřka každá desátá novostavba.

Topení biomasou

Biomasa je narozdíl od jiných variant topení obnovitelný zdroj energie. Bioamasa je v podstatě sluneční energie, která je zachycena rostlinami, které ji dál uloží jako energii chemickou. Biomasa tedy neškodí životnímu prostředí.

Solární energie

Tento druh energie je též velmi ekologický a obnovitelný. Dá se použít i pro vytápění i když jen do určité míry. Výhodou je široká dostupnost, která je ale vyvážená svou nestálostí. Jsou zde velké výkyvy při „dodávkách“ a v zimě bývá často problém. Paradoxem je, že zima, je období, kdy potřebujeme topit nejvíce.

 

4 thoughts on “Čím topit?

Komentáře