Ušetřete s domácí vodárnou

Domácí vodárny jsou soustavy zařízení, které dopraví vodu z jednoho místa na místo druhé. Míst ze kterých lze dopravovat vodu je hned několik. Může to být klasická studna na zahradě, nějaká nádrž nebo blízký vodní tok. Použit pro čerpání vody může být i vrt. Čerpaná voda se pak přenáší na místo potřeby. Domácí vodárny se používají všude na místech, kde buď není dostupná dodávka z běžného veřejného vodovodu (odlehlé místa, horské chaty), nebo všude tam, kde se to prostě vyplatí. Například čerpat vodu na zalévání zahrádky nebo na umývání z veřejné sítě, když máme k dispozici nějaký zdroj vody, je holý nesmysl. Pitná voda z vodovodu není na zavlažování potřeba a ve finále díky domácí vodárně ušetříte zajímavé částky.

Druhy domácích vodáren

Domácí vodárny se rozdělují podle principu na dvě kategorie. První je vodárna s otevřeným vodojemem, která se ale u nás příliš nevyskytuje, jelikož je náročná na postavení i údržbu. Je nutné ji zabezpečit staticky a například i proti zamrznutí v zimních obdobích.
Druhým typem vodárny jsou vodárny s tlakovou nádrží (vodárny Darling). Domácí vodárna s tlakovou nádrží se skládá z čerpadla, které celý systém pohání, dále sací a výtlačné potrubí a ochranné a ovládací zařízení.
Tlaková nádrž u vodárny zajišťuje, že se čerpadlo nemusí tolik namáhat a nesepíná při každém otočení kohoutku. Nádoby mohou být dvou provedení: tlaková nádoba s vakem a bez vaku.

Úspora financí

V minulosti se o podobným zařízením moc nehovořilo. Důvod byl ten, že nebyly běžně v prodeji.
V dnešní době je tomu ale již jinak a je možné si vybrat z velmi širokého spektra produktů. Díky domácí vodárně můžete minimálně na chatě přestat používat drahou komunální vodu, kterou musíte platit a začít efektivně šetřit. Již není potřeba přemýšlet nad spotřebou vody, když zaléváte svou zahrádku.
Pohon vodárny je zajištěn čerpadlem. Čerpadla nasávávají sacím potrubím vodu ze studně,vrtu, nádrže nebo blízkého vodního toku. Čerpaná voda protéká zařízením až směrem k výtlačnému potrubí, kterým je vytlačována ven a přiváděna na místo určení.

Výhody zařízení

  • Snížení nákladů – odpadá napojení do veřejné vodovodní sítě.
  • Dostupnost – vyhnutí se případné odstávky vodovodu.
  • Stálý tlak vody – zejména v odlehlejších oblastech dochází k poklesům tlaku vody.

Nevýhody

  • Výpadky elektřiny – nemožnost čerpání vody bez záložního zdroje elektřiny
  • Kvalita vody – nutná pravidelná kontrola
  • Údržba studny a zařízení – zvláště v období záplav je nebezpečí znečištění studny

One thought on “Ušetřete s domácí vodárnou

Komentáře