Ucelený cihelný systém pro domy s minimální energetickou náročností

komerční sdělení
Není novinkou to, že společnost HELUZ nabízí cihly s integrovanou tepelnou izolací s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi na českém trhu. Jmenovitě cihly HELUZ Family 50 2in1 pro zdivo s U = 0,11 W/m2.K, a to při praktické vlhkosti a bez omítek. Tyto cihly tvoří základ pro obálku domu s velmi nízkou tepelnou ztrátou. Pohybujeme se na úrovni vhodného materiálu pro obvodové stěny pasivních a nulových domů. Pouze základní prvek v současnosti nestačí. Je potřeba vyřešit všechny detaily. Kombinovat jednotlivé části konstrukčního systému tak, aby detaily byly jednoduché, dobře se prováděly a přinášely tak zefektivnění výstavby při dosažení nadstandardních tepelněizolačních parametrů obvodové konstrukce.

Představme si jednotlivé prvky obvodového pláště:

Ucelený cihelný systém

Základní prvek obvodového pláště

Cihly s integrovanou izolací HELUZ Family 50 2in1 (Uzdiva = 0,11 W/m2.K). Izolace je chráněna v keramickém obalu, čímž je zaručena její životnost a odolnost. Zdivo s vysokým teplotním útlumem, výhodným fázovým posunem a přirozenou difúzní otevřeností.

Pata stěny

Díky cihlám s integrovanou izolací je možné provádět sokl bez dodatečného zateplení. Izolace uvnitř cihel umožnila výrazné zlepšení tepelněizolačních vlastností cihel ve všech směrech. Sokl lze tedy vytvořit velmi jednoduše – např. ze šalovacích betonových tvárnic se štípanou hranou.

Stavební otvory

Ppro jednoduchost provedení ostění a parapetů stavebních otvorů se vyrábějí doplňkové cihly pro eliminaci tepelného mostu.

Ztužující věncě

Je možné použít nové věncovky s integrovanou izolací, které byly navrženy s důrazem na zlepšení tepelněizolačních parametrů. Používají se zejména v nadpraží stavebních otvorů. Mimo stavební otvory je výhodné použít cihly HELUZ Family 25 2in1, detail se tak výrazně zjednoduší na provedení.

Napojení střešní konstrukce na zdivo

Je vhodné použít cihly HELUZ Family 25 2in1 v místě napojení zdiva a krovu. Detail se provádí jednodušeji, bez tepelného mostu a namísto použití úzkých cihel a izolace je zdivo stabilnější. Věncovky U se použijí pro jednoduché zhotovení ztužující věnce bez dodatečného bednění. Zároveň poskytují stejný podklad pro vnitřní omítku – keramický střep – a  omítka se tak v tomto místě nemusí vyztužovat sklotextilní síťovinou.

Pojiva

Pro založení první řady zdiva na základové desce a v dalších nadzemních podlaží použijeme tepelněizolační maltu se zvýšenou únosností (pevnost 8 MPa po 28 dnech, l = 0,15 W/m.K). Jednoduše tak vylepšíme místa, kde se dříve používala klasická malta. Cihly spojujeme pomocí tenkovrstvé malty s nízkou tepelnou vodivostí nebo pomocí speciální PUR pěny pro zdění.

Společnost HELUZ nabízí jako jediná na trhu v ČR takto propracovaný cihelný systém pro jednovrstvé obvodové pláště budov s minimální potřebou energie na vytápění. Zdicí systém HELUZ je při použití cihel Family 2in1 pro obvodové zdivo jedna z nejvhodnějších variant pro stavbu, od které očekáváme minimální energetickou náročnost, trvanlivost parametrů a jednoduché a rychlé provedení hrubé stavby systémem stavebnice.

Komentáře