Řešení odpadních vod v místech, kde není možné připojení k veřejné kanalizaci

Odtok odpadních vod je něčím, co většina z nás bere jako naprostou samozřejmost a pokud nevlastníte dům, chatu nebo chalupu, nejspíše jste nad touto problematikou nikdy výrazněji nepřemýšleli. To se ovšem změní v momentě, kdy se rozhodnete své životní cesty nasměrovat k vlastnímu bydlení.

Samotný proces vyřizování nutných formalit ve vztahu k novostavbě dokáže být více než vyčerpávající. Problémy se vás navíc nepřestanou držet ani v momentě, kdy přijde na řadu právě zmiňované řešení odpadních vod. Ne vždy je totiž možné se jednoduše napojit na veřejnou kanalizaci.

Jaké jsou možnosti likvidace odpadních vod?

Veřejná kanalizace k vašemu novému domovu nejde napojit a vám tedy nezbývá nic jiného, než přemýšlet o jiné, co možná nejschůdnější variantě. V úvahu připadají tři možná řešení, z nichž každé je vhodné pro jiný druh objektu. Těmi třemi možnostmi jsou:

  • jímka
  • septik
  • domácí čistička odpadních vod

Jímka

Na první pohled se může zdát, že jímka je tím nejjednodušším řešením vůbec. No… Jak se to vezme. Žumpa je bezoodtoká nádrž z plastu nebo betonu. V poslední době se také někdy přistupuje k jímkám ze sklolaminátu, ovšem první dva zmíněné materiály jsou využívané nejvíce.

Stavba jímky vyžaduje povolení od stavebního úřadu. Jste ovšem oproštěni od získávání povolení k vypouštění odpadních vod, jelikož je žumpa pravidelně vyvážena do čistírny. Cena jednoho vývozu jímky se ve všech regionech liší, ale většinou počítejme s cenou kolem 1 000 Kč. Stavba jímky samotné pak člověka vyjde na 10 000 – 30 000 Kč. Závisí na výběru materiálu a samozřejmě také na velikosti.

Jímka je vhodná spíše pro rekreační účely, tudíž se většinou objevuje na chalupách nebo chatách. Důvod je prostý. Žumpa se totiž v rekreačním objektem neplní tak zběsilým tempem, jako je tomu v případě rodinných domů. Tam se jímka skutečně nehodí, protože by jen za vyvezení majitelé ročně zaplatili zbytečně vysokou částku.

Septik

Septik je od předešlé jímky značně liší už jen svým fungováním. Odpadní vodu totiž nejen shromažďuje, ale zároveň také čistí. Ke zbavování zákalu vody dochází ve třech komorách (alespoň ve většině případů). Následně ji však nelze vypouštět jen tak do půdy, jak tomu bylo zvykem v ještě poměrně nedávné době. Voda musí být nejdříve přefiltrována, k čemuž se za septik zařazuje mechanická čistící jednotka (odpadní filtr).

Filtr je většinou kompletně plastový kontejner naplněný pískem a štěrkem. Je opatřený také větracím potrubím. Ke stavbě filtru a septiku je zapotřebí stavebního povolení a souhlas příslušného vodoprávního úřadu k vypouštění. Kal ze septiku se vyváží jednou za rok.

Náklady na pořízení septiku se vcelku podobají nákladům na stavbu jímky, jen musíte navíc počítat ještě s koupí odpadního filtru na vodu. Ovšem na druhou stranu ušetříte běžným provozem. Pro zrychlení realizace připojení vámi zvolené varianty, si můžete pronajmout bagr, který vám pomůže při výkopových prací.

Domovní čistírna odpadních vod

Naprosto nejdokonaleji zlikviduje odpadní vody domovní čistička odpadních vod, která pracuje na stejném principu jako čistírny klasické. K čištění dochází aerobně biologickým způsobem. To v překladu znamená, že mikroorganismy, které potřebují k život kyslík, rozkládají organickou hmotu, která se v odpadních vodách nachází.

Celý proces čištění prochází zpravidla třemi fázemi, kdy nejprve dojde k hrubému předčištění. Následně přichází na řadu biologické čištění, během kterého se kal oddělí od čisté vody. Průběh dokončuje přenos kalu i čisté vody do prostor určených ke skladování.

Zřízení čistírny spadá pod skupinu vodních děl a povolení k jejímu zřízení získáte u příslušného odboru pro životní prostředí. Dále je pak potřeba si uvědomit, kam hodláte vyčištěnou vodu vypouštět. Do rybníka nebo potoka je to snadné a žádné další povolení nepotřebujete. Pokud však tuhle možnost nemáte a hodláte vybudovat drenážní potrubí do podzemních vod, budete muset získat ještě hydrogeologické vyjádření.

Cena domovní čistírny začíná přibližně na 50 000 Kč, což sice oproti předešlým možnostem působí jako vysoké číslo, ovšem přínos čistírny je nesrovnatelný.

Ve výsledku jde vždycky jen o vaše rozhodnutí

Potřebné informace k řešení odpadních vod již máte, nyní je na vás, pro kterou z možností se nakonec rozhodnete. Každopádně zvolte tu nejlepší možnou variantu, aby vás za krátký čas nečekala nucená rekonstrukce, která by celý projekt výrazně prodražila.