Rekuperační jednotky – plíce vašeho domova

Dýchací soustava je nejdůležitější nejen pro člověka, ale i jeho domov. Tak, jako má lidské tělo plíce, má mít každý rodinný dům svou dýchací jednotku. Odborně se jí říká rekuperační a pro zdravý životní styl a čisté životní prostředí má zásadní charakter

Rekuperační jednotky řeší decentrální větrání, rekuperaci a regeneraci vzduchu uvnitř nemovitosti. Jistě se shodneme na tom, že větrání je pro domácí prostředí stěžejní a ne vždy ho interiér dostane tolik, kolik si ho zaslouží. Špatným a nedostatečným větráním pak v objektu vznikají plísně, sráží se zde vlhkost a dochází k destrukci zdiva i jiných povrchů. A co teprve lidské plíce? Nezdravý, vydýchaný vzduch, plný roztočů a prachu, podporuje rozvoj zdravotních obtíží a alergií.

Větrejte efektivně!

Se změnou přístupu a rekuperační jednotkou nedáte neduhům šanci. Princip rekuperace a regenerace vzduchu totiž není nic složitého. Rekuperace, či regenerační větrací systém znamená pravidelnou výměnu vzduchu za pomoci zpětného zisku tepla. V rámci decentrálního větrání se nainstalují větrací jednotky do obvodové zdi budovy a není zapotřebí provádět komplikované potrubní rozvody.

Proč decentralizovat?

Tyto větrací jednotky jsou řízeny centrální řídicí jednotkou – regulátorem, který funguje automaticky a obyvatelé nemovitosti mohou program jeho intenzity kdykoliv upravit. Decentrální větrací systémy se hodí pro rodinné domy, kanceláře i administrativní budovy a chaty + chalupy. Pro některé typy domů či bytů jsou k dispozici dokonce předpřipravené sestavy větracích systémů.

Bez úniku tepla

Všechny větrací systémy jsou systémy s řízeným větráním. Řízené větrání je bezesporu mnohem úspornější, než neřízení větrání okny. Větrací systémy jsou navrhovány takovým způsobem, aby byl únik tepla co nejmenší. To je nejen ekologické, ale hlavně ekonomické. Vzhledem k tepelným úsporám, které řízené větrání umožňuje, jsou výrobky inVENTer zahrnuty do dotačního programu Zelená úsporám. S využitím řízeného větrání tak nejen šetříte náklady za vytápění objektu, ale zároveň můžete na jeho zbudování získat státní dotaci.