Pět nejčastějších problémů vody

Znečištění vody je dnes velký globální problém, který na mnoha místech naší planety limituje přístup k pitné vodě. Obecně se zhoršuje kvalita jednotlivých ekosystémů. Znečištění vody je zásadní příčinou úmrtí a nemocí pocelém světě. Každý den v důsledku znečištění vody zemře více než 13 000 lidí. S problémy vody se potýkají jak země rozvojové, tak i země vyspělé.

Ne všechny problémy jsou ale přímo zdraví ohrožující. Některé mohou zdraví pouze nepřímo ovlivňovat či způsobovat problémy někde jinde. Zde je výčet hlavních problémů vody, popis toho, co vám mohou způsobit a odkazy na jejich vyřešení.

Tvrdá voda a vodní kámen

Nejznámější problém vody a její důsledek známý jako vodní kámen. Tvrdá voda vzniká díky jejímu koloběhu vody v přírodě, kdy vodní srážky především ve vyšších polohách stékají skrz velké množství hornin do řek a ve finále skončí v podzemních vodách, kde dále protékají různým zejména vápencovým podložím, které po cestě rozpouští a nabírá do sebe. Vápník se pak doma opět sráží a vytváří kolem baterie či v hrncích nevzhledný bělavý povlak. Tvrdá voda není přímo zdraví nebezpečná.

Lze ji změkčit pomocí změkčovačů vody, které z vody vápník opět odstraní.

Mangan a železo

Železo, kov je po celém světě kam se podíváme. Používá se snad ve všech odvětvích lidské činnosti. Pro člověka není železo ve vodě samo o sobě výrazně rizikové, ale i tak se z vody odstraňuje, protože zanáší potrubí a nepříjemně ovlivňuje chuť, vůni a barvu vody. V místech, kde je železo většinou nalezneme i mangan, který ve vodě vytváří mastné skvrny.

Železo a mangan se z vody odstraňují metodou iontové výměny pomocí speciální směsi, která tyto prvky při průtoku zařízením na sebe naváže.

Dusičnany

Další velký problém vody je vysoký obsah dusičnanů ve vodě. Tyto látky do vody nejčastěji pronikají z polí, kde se používají jakoú činná hnojiva. Problém nastává když dusičnany pronikají do těla, kde se mení na dusitany, které mohou být až smrtelné. Dusitany mají tendenci „dusit“ buňky. Ohrožení jsou zejména kojenci a slabší jedinci.

Odstranění dusičnanů z vody se řeší opět metodou iontové výměny.

Bakterie

Voda je běžné prostředí pro život bakterií. Těch jsou tisíce druhů. Mohou být zdraví prospěšné, ale často spíš ubližují. V pitné vodě ale nemají co dělat.  Známou bakterii vyskytující se ve vodě je Legionella Pneumophila, která způsobuje Legionářskou nemoc podobnou zápalu plic. Může být i smrtelná, pokud se neléčí. Mezi další patří koliformní bakterie, tedy bakterie vyskytující se ve střevech živočichů, bakterie Pseudomonas taktéž se vyskytující v tělech živočichů, různí streptokoci a mnoho dalších.

Odstranění bakterií z vody se zpravidla řeší chemií.

Zákal vody

Zákal vody je způsoben drobnými částečkami ve vodě. Ty mohu být organického a neorganického původu. Pokud je voda zakalené, nemusí být hned zdravotně nezávadná, aleuž jen její vzhled nás od pití odrazuje. K zákalu může dojít například rozvířením usazenin v potrubí, kdy se uvolní různé inkrusty a biofilmy.

Zákalu vody lze předejít pravidelnou údržbou vodovodního systému.