Pesticidy v pitné vodě

Pravidelný monitoring Hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ukazuje, že je pesticidy kontaminováno více než 40% podzemních vod v České republice. Vyšší výskyt pesticidů ve vodě je v oblastech, kde je výraznější zemědělská činnost. Způsobují to zejména chemické prostředky, které se používají při pěstování plodin. Největší podíl viny mají pesticidy ošetřované plodiny jsou řepka, řepa a kukuřice. V takových místech je ze zdravotních důvodů vhodné často přistoupit k nějaké formě úpravy vody, která z vody pesticidy odstraní.

Co jsou pesticidy

Pesticidy jsou látky používané hojně v zemědělství. Jejich účel spočívá v hubení různých plevelů, chorob a škůdců, které plodinám škodí.

Řepka
Řepka

Testování vody z pramenů provádí vědci dvakrát ročně. Kvalita vody se kromě pramenů sleduje i ve vrtech. Testováno je přibližně 700 míst po celé ČR, přičemž téměř v polovině se objevují pesticidy. Nadlimitní koncentrace pak zhruba ve 40%.

Škodlivost pesticidů

Řada studií prokázala, že mnoho typů pesticidů má negativní dopad na přírodu. Při nepřiměřeném používání  negativně ovlivňují populace včel i dalších hmyzů. Při dlouhodobém vystavování vlivu pesticidů, například pitím kontaminované vody, může docházet k různým chronickým zdravotním obtížím i u člověka. Nejčastěji se hovoří o riziku vzniku rakoviny a poruchách reprodukce. Existuje i vědecká analýza, která poukazuje na spojitost používání glyfosátu a výskytu autismu.

Všechny pesticidy jsou totiž do jisté míry jedy. Díky pokročilé legislativě a výzkumu jsou však v současnosti povolené především takové, které jsou pro člověka a životní prostředí méně nebezpečné a nemají tendenci v prostředí dlouhodobě zůstávat. Vliv pesticidů na lidské zdraví zatím není prozkoumán zcela spolehlivě a může se výrazně lišit podle konkrétního pesticidu, nebo podle jejich směsi.

Nejvíce používané pesticidy

 • Acetochlor – řepka, kukuřice
 • Alachlor – řepka
 • Atrazin a jeho metabolity – kukuřice
 • Chloridazon – řepa
 • Metolachlor – řepka, řepa, kukuřice
 • Metazachlor – řepka
 • Terbutylazin – kukuřice
 • Prometryn – řepka, obilniny, brambory, kukuřice
 • Propazin – likvidace plevele u silnic, nátěrové hmoty budov
 • Simazin – kukuřice, brambory, vojtěška
 • Terbutryn – obilí, brambory, slunečnice
 • Ametryn – obilniny, brambory, kukuřice

Odstraňování pesticidů z vody

V oblastech, kde bují zemědělství a dochází k průsakům pesticidů do spodních vod je často vhodné použít úpravu vody. K odstraňování pesticidů z vody se nejčastěji používá adsorpce na aktivním uhlí, ke snížení obsahu těchto látek ve vodě však lze použít také reverzní osmózu.

Úpravna vody s aktivním uhlím AquaCarbon
Úpravna vody s aktivním uhlím AquaCarbon