Je čas na kontrolu kvality vody ve studni

Kvalitu vody by měl každý její majitel sledovat v pravidelných intervalech a to alespoň jednou ročně. Stav se často zhorší po zimě, kdy je tání sněhu doprovázeno vydatnými srážkami nebo naopak výraznějším suchem.

U jiných staveb nám kontrola jejich stavu přijde jako samozřejmost, ale proč tomu tak není vždy i u studní? A přitom pravidelná prohlídka stavu vychází mnohem levněji než náklady spojené s vyřešením stavu, který vznikl zanedbanou údržbou. Říká se, že až 80% studní nevyhovuje normám. Důvodem je  nedostatečná vodotěsnost pláště, špatná úprava okolí, nevhodný kryt a nevyhovující čerpací zařízení.

Kvalita vody je přitom parametr, který není radno podceňovat, především kvůli možným zdravotním rizikům.

Jaký tedy volit postup v případě, že odebíráme vodu ze studny?

Ideální je prohlídka dvakrát ročně. Před zimou a po zimně.

Prověřujeme, zda je studna dostatečně krytá a zda úprava okolí studny neumožňuje prosakování povrchové vody. Někdy je nutné provést i kontrolu vydatnosti studny, při které je nutné ji najednou vyčerpat. Tuto činnost je vhodné spojit s čištěním.

Čištění studny

Jak často studnu čistíme záleží na mnohých okolnostech. Obvyklý je interval kolem sedmi let. Vždy záleží na stavu studny a kvalitě čerpané vody. Pokud se kvalita náhle zhorší, je možné, že bude interval potřeba zkrátit.

Samozřejmostí je kontrola technického zařízení studny a to alespoň třikrát za rok.

studna zahrada

Rozbor vody je nezbytný

Rozbor vody je nutné udělat již při kolaudaci studny, tedy na samotném začátku jejího používání. Následně rozbor provádíme vždy, když máme podezření na zhoršení kvality vody. Například když se objeví zápach, změna chuti nebo zákal. Rozbor provádíme  alespoň krácený, který lze pořídit do 1000kč (23 mikrobiologických a chemických ukazatelů).

Nejčastějším problémem je bakteriální znečištění

Naše smysly by nám měly většinu změn kvality vody signalizovat. Není to však pravidlem, někdy změny prostě nepoznáme. Voda může být průzračná, může chutnat skvěle, ale to neznamená, že není kontaminována mikroorganismy nebo nebezpečnými chemickými látkami. Lidé, kteří danou vodu pijí pravidelně, si mohou vytvořit také určitou míru pasivní rezistence a žádné problémy se u nich nemusí projevit. Onemocnění ale může vypuknout třeba u dětí nebo u imunitně slabších osob.

Bakteriální znečištění vody může způsobit žaludeční i střevní obtíže. Při závažnějších problémech hrozí úplavice nebo virová žloutenka typu A. Ještě větší riziko přináší chemické látky a těžké kovy. Lidské smysly je totiž nedokáží rozpoznat.

Znečištění se do vody zpravidla dostane obděláváním zemědělské půdy, kde dochází k používání umělých hnojiv a různých postřiků. Do spodních vod se tak dostávají nebezpečné dusičnany a dusitany. Pozor by si měli dát i majitelé s umístěním žumpy, septiku, silážní jámy a kompostu, díky kterým se do studny dostanou koliformní bakterie.

Dezinfekce studny

Dezinfekci studny je vhodné provést před začátkem používání nově vybudované studny a také při každém zásahu do jakékoliv součásti studny, při kterém mohlo dojít ke znečištění. Opět platí – alespoň jednou ročně. Nejčastěji se používají různé chlorové deriváty. Pro správné dávkování dezinfekce je nutné znát objem vody ve studni.  Musí totiž dojít k promíchání celého objemu vody včetně dezinfekce rozvodů. Vždy pečlivě prostudujte návod. V případě větší a stálé kontaminace (studna je např. vedle kravína nebo pole), se k pravidelnému dezinfikování doporučuje použít zařízení pro dávkování dezinfekce, které nám celý proces usnadní.