Je nutné myslet na pojištění! Jaká byste měli mít?

Pojištění nemovitosti či majetku by mělo být vlastní všem majitelům bytů i domů, ani vy nejste výjimka. Uvědomte si, že pokud máte řádné pojištění, získáváte s tím jistotu, že pokud dojde k poškození, úplnému zničení vašich věcí, ke krádeži nebo škodě na nemovitosti, dostanete za to od pojišťovny vždy odpovídající finanční kompenzaci. Nevíte, jaké pojištění byste si měli zařídit? Přinášíme vám malý přehled těch nejdůležitějších, které si můžete snadno sjednat online.

1. Pojištění nemovitosti

Každý majitel domu či bytu by měl pojištění nemovitosti mít. Kromě trvale obývaných budov je možné pojistit i rekreační objekty. Proč je důležité? Vztahuje se totiž na nemovitost jako celek i na její přilehlé stavební a jiné části. Do pojistky je zahrnut například i stavební materiál, oplocení, bazén i rostlinné kultury a další. Je vaší jistotou ve chvíli, kdy dojde k poničení nebo zničení těchto věcí přírodními živly i cizími osobami. Pokud chcete zjistit, kolik budete platit, pomůže vám tato online kalkulačka pro pojištění nemovitosti.

Nemovitost

2. Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti se vztahuje na všechny movité věci. Pojišťujete si poškození nebo ztrátu nábytku a jiného vybavení jako jsou elektrické spotřebiče apod. V pojistce jsou dokonce zahrnuta i zvířata, peníze a cennosti. Více se o něm dozvíte zde.

3. Majetkové pojištění

Toto pojištění je zaměřeno na budovu jako takovou, stavební materiál a součásti bytů či domů, ale také na zvířata a dokonce také na peníze v hotovosti či cennosti, které máte doma uloženy. Tak trochu je možné majetkové pojištění vnímat jako kombinaci obou předchozích. Ovšem určitě nepokrývá tolik věcí, jako každé pojištění zvlášť.

02

Jestliže ani jedno z těchto pojištění nemáte, začněte co možná nejdříve jednat. Nikdy totiž nevíte, co se může stát! A ještě rada na závěr – pokud budete pojištění uzavírat, udělejte to online. Některé pojišťovny totiž nabízí v internetovém prostředí slevy a různé bonusy.