Jak na bezpečnost při práci ve výškách

Výškové práce

Pokud pracujete ve výškách, je třeba myslet na adekvátní zajištění bezpečnosti. Zjistěte, jak je tento typ práce definován a co slouží pro ochranu proti pádu z výšky nebo do hloubky.

Co je práce ve výškách

Jako práce ve výškách se označuje práce v prakticky jakékoliv výšce (např. při použití přívěsné plošiny za auto). Pokud se však jedná o výšku alespoň 1,5 metru, je zaměstnavatel povinen svým zaměstnancům zajistit ochranné prostředky proti pádu z výšky.

Za práci ve výškách může být považována i práce na žebříku. Pokud se přitom v takovém případě zaměstnanec nachází ve výšce minimálně 5 metrů, musí být zajištěn pomocí osobních ochranných pracovních prostředků.

Každý člověk pracující ve výškách by měl zároveň pravidelně absolvovat zdravotní prohlídku, kdy lékař určí, zda je k této práci způsobilý.

Myslete na ochranu pádu z výšky

Zaměstnavatel by měl svým zaměstnancům zabezpečit ochranu proti pádu z výšky nebo do hloubky pomocí prostředků tzv. kolektivní ochrany a osobních ochranných pracovních prostředků (zkráceně OOPP). Do prostředků kolektivní ochrany lze zařadit například technické konstrukce.

Technické konstrukce

Úkolem technických konstrukcí je zejména zamezit přístup nepovolaným osobám. Mezi tyto technické konstrukce se řadí například pracovní plošiny, zábrany a ohrazení, záchytná lešení, zábradlí a záchytné sítě a poklopy a příklopy.

TIP: Využijte pronájem nůžkové plošiny, která je jedním ze z typů technické konstrukce.

Osobní ochranné pracovní prostředky

Mezi další způsoby ochrany patří kromě zmíněných technických konstrukcí také osobní ochranné pracovní prostředky. Použít je můžete samostatně nebo v kombinaci s jinými bezpečnostními systémy.

Mezi takzvané OOPP se řadí například bezpečnostní postroje, polohovací pásy, jistící lana, tlumiče pádu, nejrůznější karabiny a mnoho dalšího.

Zaměstnavatel má také povinnost neustále vyhledávat potenciální rizika a zjišťovat jejich příčiny. Zaměstnancům by měl zajistit odpovídající školení bezpečnosti práce ve výškách. Pokud na jednom pracovišti působí více zaměstnavatelů, je vhodné se společně písemně informovat o rizicích a na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci spolupracovat.

Obecná pravidla pro bezpečnost při práci (nejen) ve výškách

Při práci ve výškách je samozřejmě třeba pamatovat i na další obecná pravidla. A to nejen v pozici zaměstnance, ale i v případě člověka, který si třeba jen chce něco opravit na domě.

Do práce ve výškách se nikdy nepouštějte v případě, že se výšek bojíte a mohli byste zazmatkovat. Stejně tak k ní nepřistupujte pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.

Pokud ve výšce pracujete, buďte ostražití a nepřeceňujte zbytečně své síly. Pamatujte na používání ochranných prostředků, které vám při případném pádu (třeba i ze žebříku) mohou zachránit život.

Výškové práce