Co dělat s rosením oken

Každý jsme se zcela jistě někde setkali s nepříjemným jevem rosením oken. Nemuselo to být přímo doma, ale třeba i někde v hotelu nebo u známých. Proč se okna ale vůbec rosí? Dříve než začneme dělat unáhlené závěry je třeba udělat si takový menší průzkum. Důvodů rosy na oknech může být totiž mnohem více než jsme si mysleli na začátku.

Rosa na oknech vzniká často jak ve starších domech, tak i v novostavbách nebo rekonstrukcích. K rosení oken dochází zpravidla když je venku chladný chladný a také vlhký vzduch. Ten ochlazuje okenní rámy a okolní sklo. Uvnitř je naopak vzduch teplý. Výsledná nerovnováha se pak projeví právě rosení neboli kondenzací. Děje se tak při venkovních teplotách kolem nuly. Toto je zatím normální, ale pokud se vlhkost sama neodpaří během čtvrt hodiny, tak pak vzniká problém, který je potřeba řešit.

Prvním problémem může být vysoká vlhkost uvnitř obývaného prostoru. Pak se voda zkondenzovaná na oknech nemá kam odpařit. Vnitřní vlhkost ovlivňuje několik faktorů:

 • počet dýchajících osob, pocení
 • květiny
 • vaření, žehlení
 • sušení prádla

Větrání v interiéru

V interiéru je tedy potřeba zajistit patřičné větrání aby nedocházelo ke zvýšené vlhkosti, která se může projevit až plísněmi.
Častý je jev, kdy stará dřevěná okna vyměníte za nová plastová a vlhkost se zvýší. Je to dáno větší těsností nových oken. Je potřeba používat mikro ventilaci a to především při vaření apod. Pokud je to stále málo, pořiďte nucené větrání, digestoř atd.
Další možná příčina může být umístění topení mimo dosah okna. Teplý vzduch tak neohřívá sklo, ale naopak okolo něj proudí vzduch již ochlazený. Sklo se dostatečně neohřeje, jeho teplota se blíží rosnému bodu a dochází ke kondenzaci vodních par. To samé nastane i při nedostatečném výkonu topení.
Pokud máte dvojité okno a rosí se z vnitřní strany, pak jsou nedostatečně utěsněná a je na místě je reklamovat. Obsah mezi okny je většinou plněn vzácnými plyny jako je krypton a pokud okno netěsní, pronikne tak vzduch, který může kondenzovat.
Pokud jde o stavbu, prvotní příčinou rosení skel mohou být různé mokré procesy, které mohly být použity při stavbě – tato vlhkost by se však měla v průběhu sama upravit.

 

 

 

One thought on “Co dělat s rosením oken

 1. Helena Kollárová · Edit

  Rosení oken ve spodní části skla mnohdy způsobuje tepelný most. Mnoho lidí, kteří mají okna U=0,5 se diví, proč se jim rosí. Rozhodující je způsob utěsnění zasklívací spáry , hloubka zapuštění skla, použitý materiál. Velmi dobrým ukazatelem kvality oken je teplotní faktor. Měl by být cca 0,69. Jinými slovy okna se mají začít rosit při následujících podmínkách: -15 venkovní teplota, 20 v interiéru a relativní vlhkost 50%. Ještě před rokem byla okna, která této podmínce nevyhovovala nepovoleným výrobkem. Tlakem lobistů z řád některých výrobců oken se zrušila podmínka povrchových hodnot. Teplotní faktor byl přesunut do doporučujících podmínek a tak se otevřela vrata pro velmi nekvalitní, netěsná okna na náš trh. Legalizovala se netěsná namrzající okna, která jinde v EU díky energetickému hodnocení oken nemají na trhu šanci.

  Dalším problémem je rozpor mezi zkouškami a skutečně dodávanými okny. Firma ke zkouškám předloží certifikát ke kování, zkušebna podmínky dané výrobcem kování ještě zpřísní a vydá certifikát, že okna mají vynikající těsnost, vodotěsnost, odolnost vůči větru aj. Firma si pak udělá další typovou řadu oken a vlastní skladbu kování, které zredukuje kování,dále vynechá těsnění mezi sklem a rámem, změní profil a na trh jde výrobek s odlišných vlastností pod původním certifikátem. Nutno dodat, že dle ČOI je takový postup zcela v pořádku a okna nemusí zkouškou znovu projít. Stačí dohoda se subdodavatelem. Další problém je vynechané těsnění mezi sklem a rámem. I to je dle ČOI v pořádku, protože to nemá dle nich vliv na tepelněizolační vlastnosti. Těžko říci, jak k tomuto názoru ČOI došla, protože zákon stanovuje, že tepelněizolaní vlastnosti se prokazují pouze zkouškami nikoli domněnkami.
  Výsledkem těchto praktik jsou namrzající okna jak mezi rámy, tak v interiéru. Na trh jdou okna, jejichž vlastnosti výrobce nedokáže doložit a ohání se původními certifikáty. Námrazou obalené rámy neuznává, stejně tak námrazu v interiéru. Důvod zamítnutí je více než kuriózní – okna jsou v pořádku, protože prošla zkouškami.

  Konkrétní případ:
  Máme okna U=1,2 zařazená v zelené úsporám a tam nám nad distančním rámečkem v interiéru přímo namrzají. Kolem skel totiž profukuje. Řada výrobců v rámci úspor neutěsní zasklívací spáru, nedodrží hloubku zasklení a interiér od vnější strany dělí 2mm silikonového tmelu. Ten nevydrží rozdíl tlaků mezi vnitřním a vnějším prostředí a ztrácí přilnavost, pak okna vesele namrzají a to i při vlhkosti interiéru 35%.
  Navíc nám ta báječná okna okna namrzají i mezi rámem a křídlem. Okna netěsní. Výrobce oken se se subdodavatelem kování dohodli, že oproti zkouškám kování i zkouškám oknů, kování zredukují. Na celém dvoudílném okně jsou 2 body na seřízení. Skladba kování neodpovídá ani doporučení výrobce ani podmínce max. vzdálenosti uzavíracích bodů 700 mm v protokolu o počáteční zkoušce. Kování ztratilo svoji funkci a nepřitlačuje křídla rovnoměrně k rámu, nedá se seřídit. V zimě seškrabáváme námrazu z prostoru mezi rámem a křídlem.
  Výrobcem je jednička na trhu – Window Holding/Vekra TWW, Otherm/. Námraza v interiéru je pro ně v pořádku a mezi rámem a křídlem také. Okna jsou dle nich dostatečně těsná a námraza v interiéru přirozenou vlastností oken. Hlavním důvodem zamítnutí – okna jsou v pořádku, neshledávají na nich žádnou vadu. Skladbu kování považují za doporučující a dělají si svoji vlastní. Kování prodávají zákazníkům jako nejnovější celoobvodové kování s bezpečnostními prvky.

Komentáře